Tin tức

XE CỨU HỘ HẦM CHUNG CƯ

By : 711 Views2021-06-16
XE CỨU HỘ HẦM CHUNG CƯ

XE CỨU HỘ HẦM CHUNG CƯ

Dịch vụ xe cứu hộ hầm chung cư cao tầng đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh đã theo kịp và đáp ứng với nhu cầu của xã hội hiện nay chưa?
Có thể thấy rằng, trong 10 năm trở lại đây, Hà Nội và các tỉnh lân cận đều có sự phát triển nhanh về cơ sở hạ tầng, điển hình là các chung cư cao tầng, các siêu thị nhiều tầng để xe, từ tầng hầm cho đến các tầng nổi trên mặt đất.

Đọc thêm » “XE CỨU HỘ HẦM CHUNG CƯ”

Dịch vụ xe cứu hộ hầm chung cư cao tầng đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh đã theo kịp và đáp ứng với nhu cầu của xã hội hiện nay chưa?
Có thể thấy rằng, trong 10 năm trở lại đây, Hà Nội và các tỉnh lân cận đều có sự phát triển nhanh về cơ sở hạ tầng, điển hình là các chung cư cao tầng, các siêu thị nhiều tầng để xe, từ tầng hầm cho đến các tầng nổi trên mặt đất.


Đọc Thêm

Xem thêm